Szkoła Przetrwania

Nieznany teren, daleko od cywilizacji. Brakuje ciepła i schronienia, a z każdą chwilą zmniejszają się zapasy wody. W takich warunkach mogą istnieć tylko dwa zadania – przetrwać i wrócić do domu. To jednak nie jest takie proste…

Z pomocą naszych instruktorów nauczycie się sposobów na przetrwanie bez zdobyczy cywilizacji. Dowiecie się jak korzystać ze sprzętu survivalowego, zrozumiecie gdzie najłatwiej można zdobyć wodę lub jak stworzyć prymitywne narzędzia gwarantujące przetrwanie .

Program nie stwarza sytuacji sztucznych – zarówno grupa jak i instruktorzy będą musieli dostosować się do panujących warunków. To doskonała forma zajęć integracyjnych dla firm, pozwalająca uczestnikom na bliższe poznanie się oraz rozwój współpracy.

Zadania
 1. Schronienie – wybór miejsca, typy schronień, budowa szałasów.
 2. Ogień – materiały łatwo-palne, sposoby rozpalania ognia, rozpalanie ognia krzesiwem.
 3. Woda – zdobywanie wody, transport, budowa filtrów – filtracja, uzdatnianie chemiczne, gotowanie w plastikowej butelce
 4. Orientacja w terenie – sposoby wyznaczanie kierunku, czytanie mapy. Rekonesans terenu.
 5. Sygnały alarmowe – heliograf, ognisko sygnalizacyjne, wykorzystanie przyrządów codziennego użytku.
 6. MRE – przygotowywanie wojskowych racji żywnościowych
Wyposażenie
Każdy z uczestników zostanie wyposażony w:
 1. Nóż
 2. Krzesiwo
 3. Kompas
 4. Chlebak
 5. Wodę
 6. Racje żywnościowe MRE
 7. Mundur
  Forma zajęć W zależności od Państwa potrzeb, zajęcia odbywają się w formie wyprawy lub bardziej statycznej, tj. warsztatowej.